Minimum Elektrik Tüketimi
Alan Tasarrufu

MİRACELL®, biyolojik atıksu arıtma uygulamaları için Miranda A.Ş.'nin özgün AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği ve rakiplerine göre; üçte bire varan alan gereksinimi ve onda bire varan elektrik tüketimi ile paket arıtma sistemlerinin geldiği en son noktayı temsil eden, üstün teknoloji ürünü bir paket atıksu arıtma sistemidir.

Biodisk Teknolojisi

MİRACELL®, biyolojik atıksu arıtma sistemi'nin çalışma sistemi "biodisk" prensibi üzerine kurulmuştur.
Biodisk prensibi, bir şafta bağlı disklerin yaklaşık %40'ının atıksu içinde kalacak şekilde çok düşük devirde döndürülerek, bu diskler üzerinde tutunan mikroorganizmalar aracılığı ile atık sudaki kirlilik yaratan maddelerin zamanla tüketilmesidir.

Biodisk prensibiyle çalışan MİRACELL® Sistemi'nin, aktif çamur prensibi ile çalışan sistemlere göre birçok önemli üstünlüğü bulunmaktadır. Çünkü aktif çamur prensibi ile çalışan arıtma sistemlerinde bakterilerin canlı kalabilmeleri için suyun içine, aeratör ya da blowerlar aracılığıyla sürekli olarak çözünmüş oksijen pompalanması gerekir. MİRACELL® Sistemi'nde ise, bakteriler gerekli oksijeni havadan doğal olarak temin ederler. Çalışma prensibindeki bu temel farklılık sayesinde, MİRACELL® Sistemi, hem çok daha sessiz çalışır ve hem de çok daha az enerji harcar. Çünkü sistem sadece disklerin bulunduğu şaftı döndürecek olan redüktörlü bir motora ihtiyaç duyar.

50-20.000 Kişi Kapasiteye Hizmet

Aktif çamur sisteminde, ani debi değişmeleri sistemde geri dönüşü olmayan arızalar bırakır. MİRACELL® kısa süreli debi dalgalanmalarına en iyi uyum sağlayan paket atıksu arıtma tesisidir.

50 – 20,000 kişi arasındaki kapasitelere hizmet vermekte olan MİRACELL®' in diğer paket atıksu arıtma tesislerinde olmayan en önemli özelliklerinden birisi de 10 - 100 – 250 kişilik kompartımanlar halinde modüler olarak üretilmesidir. Bu modülerlik özelliği sayesinde, kolay taşınabilir ve kurulduğu yerden başka bir yere "forklift vasıtasıyla" teker teker nakledilebilir. Mevcut kapasiteye, ihtiyaca göre disk ve kompartıman ilave etmek suretiyle, istenilen oranda ve en ekonomik şekilde kapasite artırımı yapılabilir.

MİRACELL® ayrıca, uzun süreli düşük kapasite kullanımlarda, ihtiyaç duyulmayan kompartımanların devre dışı bırakılması suretiyle, enerji tasarrufu sağlayabilen tek paket atıksu arıtma tesisidir.

Suyun En Saf Hali

MİRACELL® Sisteminde, aktif çamur sistemlerindeki havalandırma tekniğinden kaynaklanan ve özellikle çözücü maddeler içeren atıksularda görülen, yüksek türbülans ve/veya kabarcıkların yol açtığı köpüklenme sorunu ortadan kalkmaktadır. Ayrıca MİRACELL®, biodisk prensibi ile çalıştığı için, aktif çamur paket atıksu arıtma sistemlerinin aksine, su debisindeki veya kirlilik oranındaki ani artışlardan kaynaklanan şok organik yüklenmeleri rahatlıkla karşılayabilir.

MİRACELL®' in çıkış suyu Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği Su Ürünleri Tüzüğü Standartları'nın ve Avrupa Birliği Standartları'nın öngördüğü kalitede olup, dere, göl veya denize deşarj edilebildiği gibi, hafif bir klorlama ile bahçe sulamasında da kullanılabilir.

MİRACELL® ISO 9001 ve TSEK standartlarına uygun olarak, hassas imalat teknikleri ile ihracat kalitesinde üretilmiş olup, kullanım hataları dışında, imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl, yıllık bakım anlaşması yapıldığı takdirde 5 (beş) yıl garanti altındadır.