Ultrafiltrasyon

Filtrasyon yöntemlerinden biridir. Belirli bir büyüklüğü geçirmeyen, basınçla yürüyen bir ayırma prosesidir. Tipik olarak ultrafiltrasyon (UF) 10 ile 1000 Angstrom arasında değişiklik gösteren gözenek büyüklüğüne ve 300 ile 500.000 Dalton arası ağırlığındaki molekülleri tutma kabiliyetine sahiptir. Nanofiltrasyon ve ter ozmos teknolojileri gibi benzeri arıtım yöntemlerinin aksine suyun kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan, suyun tüm fiziksel özelliklerinde maksimum iyileştirme yapar.

Ultrafiltrasyon teknolojisi sayesinde, suda bulunan askıda katı maddeler, bulanıklık, %99’a varan oranda renk pigmentleri ve en önemlisi suda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamı giderilebilmektedir. Bu özelliği ile kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Kum Filtresi ve Aktif Karbon Filtresi

Sularda en belirgin kirlilik parametresi olan bulanıklık, askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler kum filtresi ile arıtılır ve kendisinden sonra gelecek ekipmanın korunmasını sağlar. Aktif Karbon Filtreleri; koku, tat, renk gideriminin yanı sıra organik kirliliklerinin de gideriminde ve klor arıtımında kullanılmaktadır.

Ultrafiltrasyon Kullanım Alanları

  • Hassas filtreleme gereken sularda
  • Ters ozmos öncesi ön arıtımda
  • Açık kapalı su devrelerinde
  • Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçlerinde
  • Mikroorganizmadan arındırılmış su eldesi

Kum Filtresi ve Aktif Karbon Filtresi Kullanım Alanları

  • Köy, kasaba, şehir içme ve kullanma suyu temini
  • Her türlü apartman, site ve toplu konutların içme ve kullanma suyu temini
  • Geniş kapsamlı eğlence tesisleri, hotel ve tatil köylerinin kullanım ve içme suları merkezi filtrasyonu
  • Her çapta sanayi ve endüstri tesisinin ihtiyaç duyduğu iyi kalitedeki proses suyunun temini