Kaba Izgara

Sistem girişinde bulunan kaba ızgaralar, atıksu içerisindeki kaba partiküllerin sisteme girişini engellemek için kullanılır. Böylelikle, dengeleme havuzundan modüllere suyun pompalanmasını sağlayan atıksu pompalarının tıkanmasına neden olabilecek büyüklükteki parçalar ortamdan uzaklaştırılmış olur. Bu kısımda kullanılan ızgaralar otomatik veya manuel temizlemeli olarak tercih edilebilir.

Atıksu Terfi Pompası

Atıksu terfi pompaları dengeleme havuzunda her bir sistem için bir asıl bir yedek olmak üzere toplam iki adet bulunmaktadır. Dengeleme havuzunda bulunan seviye sensörleri sayesinde su seviyesi arttığında yedek pompa devreye alınır; böylelikle dengeleme havuzuna gelen fazla suyun taşması engellenmiş olur. Su seviyesi tekrar normale döndüğünde yedek pompa devreden çıkarılabilir. Aynı zamanda asıl pompanın arıza yapması durumunda da yedek pompa devreye alınabilir. Gerekli görülen durumlarda, bu pompalar parçalayıcı bıçaklı olarak da kullanılabilmektedir.

Miracell® Biyolojik Paket Arıtma Tesisi

Biyolojik modüller, arıtımın yapıldığı ünitelerdir. Modül içindeki disklerin % 40'ı su içinde % 60'ı atmosferle temas halinde olacak şekilde dizayn edilmiştir. Tambur ve diskler 4,8 devir/dakika dönmekte olup böylelikle su içindeki organik maddelerin biyofilm tabakası ile temas süresi arttırılmıştır.

Klorlama Ünitesi

Atıksu terfi pompaları dengeleme havuzunda her bir sistem için bir asıl bir yedek olmak üzere toplam iki adet bulunmaktadır. Dengeleme havuzunda bulunan seviye sensörleri sayesinde su seviyesi arttığında yedek pompa devreye alınır; böylelikle dengeleme havuzuna gelen fazla suyun taşması engellenmiş olur. Su seviyesi tekrar normale döndüğünde yedek pompa devreden çıkarılabilir. Aynı zamanda asıl pompanın arıza yapması durumunda da yedek pompa devreye alınabilir. Gerekli görülen durumlarda, bu pompalar parçalayıcı bıçaklı olarak da kullanılabilmektedir.

Filtrasyon Besleme ve Geri Yıkama Pompaları

Suyun arıtılmış su tankından alınarak filtrasyon ünitesine iletilmesini sağlayan santrifüj tip pompalardır. Aynı zamanda geri yıkama pompası olarak da kullanılabilirler.

Çöktürme Tankı

Sistemden çıkan arıtılmış su çöktürme tankının içerisinde bulunan lamella seperatörlerinden geçirilerek su içerisinde bulunan ince askıda katı maddelerin çökmesi sağlanabilmektedir.

    OPSİYONEL EKİPMANLAR
Otomatik Çamur Alma Vanaları

Çamur hatları boyunca, her hat için bir adet kullanılan otomatik çamur alma vanaları ile sistemde, modüllerin dibinde oluşan çamur kolaylıkla sistemden uzaklaştırılabilir. Sistemden uzaklaştırılan çamur diğer arıtma çamurlarına nazaran daha stabildir. Genellikle haftada bir kere otomatik çamur alma vanaları yardımıyla sistemden alınan çamur, çamur tankında depolanır.

Kum ve Aktif Karbon Filtre

Kum ve Aktif Karbon Sistemleri sudaki askıda katı maddeleri giderdiği gibi aynı zamanda renk, tat, koku, çözünmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin gideriminde de kullanılır. Kum ve Aktif Karbon filtrelerinden çıkan filtrelenmiş su, bu aşamadan sonra sulama amaçlı olarak kullanılabilir.

Polielektrolit Ünitesi

Polielektrolit ünitesi arıtılmış atıksuyun içerisinde bulunan ve çökelemeyen partiküllerin giderimini hızlandırmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu sayede sistemde kullanılan filtrasyon ekipmanındaki verim artırılmış olur. Tesisin kapasitesine uygun olarak seçilen polielektrolit ünitesi ile belirlenmiş miktarlarda, sistematik olarak polielektrolit dozlaması yapılır.

Debimetre

Debimetreler sistem içerisinde belirlenen bölgelerde birim alandan geçen su miktarını saptamak amacı ile kullanılmaktadır.

Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi

Biyolojik arıtımdan geçmiş olan suya herhangi bir kimyasal madde ilavesi yapılmadan ultraviyole ışınları ile mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale getirir.

Yerüstü Tanklar

Kazı ve betonarmenin uygun olmadığı durumlarda yerüstü tanklar kullanılabilir.

Filtre Pres

Atık su çamurunun susuzlaştırılması maksadıyla kullnılabilir.