Minimum Elektrik Tüketimi
Alan Tasarrufu

Dropbox ®, biyolojik atıksu arıtma uygulamaları için Miranda A.Ş.'nin özgün AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği ve rakiplerine göre; üçte bire varan alan gereksinimi ve onda bire varan elektrik tüketimi ile paket arıtma sistemlerinin geldiği en son noktayı temsil eden, üstün teknoloji ürünü bir paket atıksu arıtma sistemidir.

Biodisk Teknolojisi

Dropbox ®, biyolojik atıksu arıtma sistemi'nin çalışma sistemi "biodisk" prensibi üzerine kurulmuştur.
Biodisk prensibi, bir şafta bağlı disklerin yaklaşık %40'ının atıksu içinde kalacak şekilde çok düşük devirde döndürülerek, bu diskler üzerinde tutunan mikroorganizmalar aracılığı ile atık sudaki kirlilik yaratan maddelerin zamanla tüketilmesidir.

Biodisk prensibiyle çalışan Dropbox ® Sistemi'nin, aktif çamur prensibi ile çalışan sistemlere göre birçok önemli üstünlüğü bulunmaktadır. Çünkü aktif çamur prensibi ile çalışan arıtma sistemlerinde bakterilerin canlı kalabilmeleri için suyun içine, aeratör ya da blowerlar aracılığıyla sürekli olarak çözünmüş oksijen pompalanması gerekir. Dropbox ® Sistemi'nde ise, bakteriler gerekli oksijeni havadan doğal olarak temin ederler. Çalışma prensibindeki bu temel farklılık sayesinde, Dropbox ® Sistemi, hem çok daha sessiz çalışır ve hem de çok daha az enerji harcar. Çünkü sistem sadece disklerin bulunduğu şaftı döndürecek olan redüktörlü bir motora ihtiyaç duyar.

50-30.000 Kişi Kapasiteye Hizmet

Aktif çamur sisteminde, ani debi değişmeleri sistemde geri dönüşü olmayan arızalar bırakır. Dropbox ® kısa süreli debi dalgalanmalarına en iyi uyum sağlayan paket atıksu arıtma tesisidir.

® Dropbox atıksu arıtma sistemi 50 ve 30.000 kişilik küçük ila orta ölçekli topluluklar ya da 10- 6000 m 3/gün işletmelerin su arıtma hizmeti vermek için konfigüre edilebilir birimleri ile tak & çalıştır bir tasarıma sahiptir. Bu sistem günümüz piyasasındaki en esnek ve genişletilebilir sistemlerden biridir, birimleri talep değişikliklerini karşılamak için kolayca eklenebilir veya çıkarılabilir. Sistem ulaşılması zor AB çevresel tahliye ve sulama standartlarını karşılamak veya aşmak için onaylanmıştır. Bu sistemler yerin altına gömülebilme özelliği de taşımaktadır.

Su Arıtımında Avantajlar

Dropbox ® Sisteminde, aktif çamur sistemlerindeki havalandırma tekniğinden kaynaklanan ve özellikle çözücü maddeler içeren atıksularda görülen, yüksek türbülans ve/veya kabarcıkların yol açtığı köpüklenme sorunu ortadan kalkmaktadır. Ayrıca Dropbox ®, biodisk prensibi ile çalıştığı için, aktif çamur paket atıksu arıtma sistemlerinin aksine, su debisindeki veya kirlilik oranındaki ani artışlardan kaynaklanan şok organik yüklenmeleri rahatlıkla karşılayabilir.

Dropbox ®' in çıkış suyu Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği Su Ürünleri Tüzüğü Standartları'nın ve Avrupa Birliği Standartları'nın öngördüğü kalitede olup, dere, göl veya denize deşarj edilebildiği gibi, hafif bir klorlama ile bahçe sulamasında da kullanılabilir.

Dropbox ® ISO 9001 standartlarına uygun olarak, hassas imalat teknikleri ile ihracat kalitesinde üretilmiş olup, kullanım hataları dışında, imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl, yıllık bakım anlaşması yapıldığı takdirde 5 (beş) yıl garanti altındadır.