Uygulama Alanları

  • Endüstriyel proses suyu hazırlama
  • Acı suların tatlı su haline getirilmesi
  • İşlenmiş içme suyu üretimi
  • Kazan besi suyu hazırlama